Barn med funktionsnedsättning

funktionsnedsättningHos Försäkringskassan kan du få bidrag för de extra kostnader som det innebär att ha ett barn med nedsatta funktioner. Vårdbidraget ger dig som förälder ekonomiskt stöd om ditt barn behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du kan även få bidrag om ditt barns funktionsnedsättning innebär stora merkostnader som sjukvård, läkemedel, hjälpmedel, särskild mat eller olika typer av resor.

Om barnet omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har du rätt till tillfällig föräldrapenning, även för barn som har fyllt 16 men inte 21 år. Går barnet vid 21 års ålder i särskolans gymnasium eller annan särskild gymnasieskola kan du också få tillfällig föräldrapenning, tills den dag barnet fyller 23. Föräldrapenning kan också ges för kontaktdagar, det vill säga  föräldrautbildning – där man lär sig mer om att vårda barn med funktionsnedsättning. Du kan också använda kontaktdagarna vid invänjning eller besök i förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Totalt finns det tio kontaktdagar per barn med funktionsnedsättning och år att använda.

Barn som har funktionsnedsättning kan också få assistansersättning och bilstöd. Läs mer, och få fördjupad information, om den här formen av stöd på Försäkringskassans hemsida. Där hittar du alla regler och får snabbt koll på vad som gäller.